Coronavirus Videos

काळ्या बुरशीवर कशी केली मात? Black Fungus Describes Symptoms | Pushakar Saran | India

जितकी भीती बातम्यांमधून काळ्या बुरशीच्या आजाराबद्दल वाटली होती. तितकं काही हे घाबरण्यासारखं नाहीये… काळ्या बुरशीच्या आजारावर मात करणाऱ्या पुष्कर सरण…