Προτεραιότητα των κυβερνήσεων είναι ο περιορισμός της έξαρσης των κρουσμάτων ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα γενικού lockdownView on euronews

View at DailyMotion

Topics #coronavirus #covid 19 indiana #covid 19 statistics #covid 19 usa #covid symptoms #covid-19 #novel coronavirus #second #stimulus #update