Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως η διάδοση είναι «πολύ ανησυχητική» View on euronews

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #second #statistics #stimulus #update