300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου για τα 27 κράτη μέληView on euronews

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #second #statistics #stimulus #update