ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

Loved all of us
Sat Shri Akal
You can listen to Shabad Kirtan every day on our channel

Please like my videos

Please follow my channel

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #second #statistics #stimulus #update