Το euronews σε Κέντρο Αποκατάστασης στην ΠορτογαλίαView on euronews

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #statistics #update