ครั้งแรกของโลก! ‘ลิงใหญ่ 9 ตัว’ ในสวนสัตว์แซนดีเอโกได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เฉกเช่นมนุษย์ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=14771

View at DailyMotion

Topics #coronavirus #covid 19 indiana #covid 19 statistics #covid 19 usa #covid symptoms #covid-19 #novel coronavirus #second #stimulus #update