Newest video release about Coronavirus. Have a look at this “Cách phòng tránh coronavirus (VOA)” video below:


#VOATIENGVIET
Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa.

Làm sao ‘tự vệ’ trước virus giết người chưa có thuốc trị này và những điều nhất thiết phải lưu ý trong ăn uống,…..(read more)

Topics #coronavirus #covid 19 indiana #covid 19 statistics #covid 19 usa #covid symptoms #covid-19 #novel coronavirus #second #stimulus #update