Newest video release about Coronavirus. Check out this “Ghen Cô Vy| NIOEH x K.HƯNG x MIN x ERIK | WASHING HAND SONG | CORONA SONG” video below:


Ghen Cô Vy| NIOEH x KHẮC HƯNG x MIN x ERIK | ANIMATION VIDEO
Get the song:

Dự án “Ghen Cô Vy”, bao gồm bài hát bản tiếng Việt/ tiếng Anh, vũ điệu rửa tay #vudieuruatay, MV là một dự án truyền thông y tế, phòng chống dịch COVID-19 của Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (NIOEH) thuộc Bộ Y…..(read more)

Topics #coronavirus #covid 19 indiana #covid 19 statistics #covid 19 usa #covid symptoms #covid-19 #novel coronavirus #second #stimulus #update