ทหารลุยหนักลาดตระเวนตามแนวชายแดน ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์แอบลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติแล้วนำเชื้อโรคโควิด 2019 (COVID -19) เข้ามาแพร่ในประเทศไทย

View at DailyMotion

Topics #coronavirus #covid 19 indiana #covid 19 statistics #covid 19 usa #covid symptoms #covid-19 #novel coronavirus #second #stimulus #update