โคโรนาไวรัส COVID-19 แพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ หนักขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อ เช็กตัวเองว่าเสี่ยงติดเชื้อ Covid 19 ได้อย่างไร ไปติดตามกันในคลิปนี้

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #second #statistics #stimulus #update