ทางการจีนแถลงมีวัคซีน COVID-19 ที่กำลังทดลองทางคลินิก ถึง 3 ตัว เร่งพัฒนาวิจัยต่อเนื่อง

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #second #statistics #stimulus #update