Οι πολίτες δεν θέλουν να ακουμπούν τα πόμολα στις πόρτες, μα μια βιβλιοθήκη βρήκε την λύση View on euronews

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #statistics #update