Ngày 9/6 là thời điểm đen tối nhất của dịch Covid-19 tại Brazil khi quốc gia này có hơn 30.000 ca mắc mới.

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #statistics #update