แถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหา จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 29 มีนาคม 2563

     ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศกรณีผู้ประกันตนว่างงานจากโควิด 19 สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยผ่านเว็บ สปส. www.sso.go.th เท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องมาที่สำนักงานประกันสังคทม ส่วนกรณีว่างงานจากอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด 19 สามารถขอรับประโยชน์ทดแทน ผ่านเว็บกรมการจัดหางาน

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #statistics #update