(Aired: February 1, 2020): Kasabay ng pagpasok ng taong 2020, isang misteryosonang nakakahawang sakit ang unang nakita sa China. Tinatawag itong Novel Coronavirus o 2019 nCoV. Saan ba ito nagmula at paano ito maiiwasan?

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #statistics #update