நவீன நுண்ணோக்கி மூலம் தொண்டை சளியில் இருந்த கொரோனா வைரஸை இந்திய விஞ்ஞானிகள் குழுவினர் பார்த்து புகைப்படங்களை எடுத்துள்ளனர்.

A group of Indian Scientists have taken images of the coronavirus using transmission electron microscopy.

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #statistics #update